digitale vrijheid

De gevaren van massasurveillance

De gevaren van massasurveillance zijn tot nu toe vaak onderbelicht. De voordelen zijn genoeglijk bekend, hoewel vaak heel matig onderbouwd ('want anders schenden we staatsgeheim!'): voorkomen van terroristische aanslagen; sneller opsporen van terroristen. Dit laat ik even voor wat ze zijn: oncontroleerbaar.

De gevaren zijn uiteenlopend. Ook de gevaren zijn trouwens vaak oncontroleerbaar.

Netneutraliteit en de definitie van vrijheid

Wat een interessant opinie-artikel over netneutraliteit zie ik vandaag op CNET (een paar dagen na publicatie). Er bestaat een fundamenteel verschil van inzicht over wat digitale vrijheid is, en je oordeel over netneutraliteit is afhankelijk van je antwoord. Volgens de schrijver van het stuk - ene Randolph J. May, met wie ik het dus niet eens ben - is vrijheid vooral het niet ingrijpen van de overheid. Volgens mij gaat vrijheid echter over de ruimte die je als individu hebt om je te ontplooien, te uiten en om jezelf te zijn. Dat is eigenlijk best vaag. Fundamentele punt is echter dat ik niet de overheid als enige bron van onvrijheid erken. Ik zie bedrijven en ook andere burgers ook als potentiële bronnen van onvrijheid.

Netneutraliteit beste optie voor digitale toekomst (*)

De Tweede Kamer stemt morgen over het voorstel van de oppositie om het principe van netneutraliteit in de wet vast te leggen. Ik juich dat van harte toe. Netneutraliteit is lang vanzelfsprekend geweest. Nu uit de acties en plannen van KPN en Vodafone duidelijk is geworden dat zij van plan zijn hiervan af te wijken, is het belangrijk het belang van de consument en de economie te plaatsen voor het vermeende kortetermijn belang van een paar grote ondernemingen. Vermeend, want ik ben ervan overtuigd dat het afwijken van de netneutraliteit op termijn zeer schadelijk zou zijn voor juist KPN en Vodafone. Ik zal uitleggen waarom.