Blogs

Kennisland stagneert

Het is de hoogste tijd om onszelf uit de crisis te innoveren. We zijn een kenniseconomie, maar die kennis wordt niet goed benut. We hebben onszelf zo dichtgetimmerd met octrooien en andere intellectuele-rechtenregelingen, dat het steeds moeilijker is geworden om te innoveren. In een woud van advocaten en juridische regelgeving is de uitvinder hopeloos verdwaald. Nieuwe octrooiregels zouden moeten bijdragen aan een sterkere economie, niet alleen het overeindhouden van grote, log geworden bedrijven.

Franchizing is een ziekte

Ooit, eens, heel lang geleden, gisteravond, overmorgen (om met Urbanus te spreken), was ik in Florida. En niet zomaar in Florida, ik was in Orlando. Om heel precies te zijn mocht ik enkele dagen doorbrengen in wat veel Amerikanen beschouwen als het hoogtepunt van hun cultuur: Disney World. Het was een onvergetelijke kennismaking met een cultureel erfgoed dat  de ambitie heeft ge-exporteerd te worden over de hele wereld. Ik heb er nog slapeloze nachten van.

Parlementair onderzoek ICT: Kernvragen

De Tweede Kamer start in het voorjaar met een onderzoek naar het structurele falen van ICT-projecten bij de overheid. Dit weekend werd net bekend dat bij de Waterschappen een ICT-project dat werd uitgevoerd door Logica is gestrand, waardoor 30 miljoen kan worden afgeschreven. Er zijn talloze van dit soort voorbeelden. Nu het onderzoek zal worden opgestart, is het belangrijk dat de vraagstelling goed wordt geformuleerd. Daarin moet wat mij betreft onder meer aandacht zijn voor deze thema's: het falen van de overheid in het omarmen van open standaarden; het gebrekkige opdrachtgeverschap van de overheid en de neiging van de overheid om megalomane, onbeheersbare projecten op te starten, zonder duidelijke eikpunten en succescriteria.

Netneutraliteit beste optie voor digitale toekomst (*)

De Tweede Kamer stemt morgen over het voorstel van de oppositie om het principe van netneutraliteit in de wet vast te leggen. Ik juich dat van harte toe. Netneutraliteit is lang vanzelfsprekend geweest. Nu uit de acties en plannen van KPN en Vodafone duidelijk is geworden dat zij van plan zijn hiervan af te wijken, is het belangrijk het belang van de consument en de economie te plaatsen voor het vermeende kortetermijn belang van een paar grote ondernemingen. Vermeend, want ik ben ervan overtuigd dat het afwijken van de netneutraliteit op termijn zeer schadelijk zou zijn voor juist KPN en Vodafone. Ik zal uitleggen waarom.

Deze regering zit nog wel even

De kiezer heeft gesproken. Nou ja, tamelijk indirect en onnavolgbaar, maar daarover heb ik het al gehad. Wat nu interessant is, is hoe de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer effect gaat hebben op de politiek. De gedoogcoalitie heeft geen meerderheid. Ze komt een zetel tekort. Die kan bij verschillende partijen gehaald worden. Dat kan bij de SGP, maar kan ook bij de nieuwe partij 50+ van Jan Nagel. Beide hebben al aangegeven niet per sé negatief te staan ten opzichte van de regering. De SGP zal waarschijnlijk in staat zijn om een aantal punten binnen te halen door te beloven de regering welwillend te zijn, maar in feite is de kans groot dat de SGP toch wel meestemt. Toch maakt dit het er allemaal niet stabieler op. Is de kans dat de regering ten val zal komen voor het einde van de rit eerder toe- of afgenomen?

Pagina's